„KUPP”

LOGI_HR_P_O1

Kompleksowa Usługa Powrotu Palet – „KUPP”

Wieloletnie doświadczenie w szeroko pojętej logistyce pozwoliło na stworzenie usługi, która dziś, w czasach rosnących cen palet i ich obsługi, daje użytkownikom możliwość skupienia się na najważniejszych elementach własnego biznesu i przekazaniu obsługi paletowej wyspecjalizowanemu operatorowi. Odbywa się to przy zachowaniu własnego poolu paletowego, który dzięki serwisowi wydłuża czas przydatności, jest szybciej dostępny oraz jest stabilny kosztowo.

Kompleksowa Usługa Powrotu Palet – „KUPP” to usługa skierowana do użytkowników palety EUR na Polskim rynku Logistycznym.

Jej celem jest kompleksowa obsługa procesu paletowego od nadania przez klienta palet z towarem do ich ponownego wstawienia na linię produkcyjną.

Różnica między standardowym poolingem palet polega na obsłudze palet klientów tj. obsługiwane są palety należące do firm korzystających z usługi „KUPP”.

Zakres usługi obejmuje odbiór palet na terenie całego kraju, serwis palet w placówce Logiservice Sp. z o.o. (sortowanie, naprawę, wymianę palet niespełniających norm opisanych w karcie ECR), dostawę gotowych palet zgodną z awizacją klienta przy pełnym wsparciu administracyjnym.

Wszystko przy zastosowaniu jednej stałej ceny za obsłużoną paletę.

Korzyści usługi „KUPP”:

 • Jedna cena na szt. uwzględniająca wszystkie koszty procesu
 • Niższe koszty zarządzania gospodarką opakowaniową
 • Ryzyko odbioru złej jakości palet spoczywa na operatorze
 • Wydłużenie „życia” własnych palet – realna ochrona środowiska
 • Zwiększona efektywność wykorzystania palet - szybki powrót palet gotowych na produkcję
 • Utrzymanie wartości aktywów firmy
 • Ograniczenie operacji niezwiązanych z główną działalnością firmy
 • Przekazanie procedur utylizacji palet niezgodnych – zgodnie z normami ekologicznymi, BDO
 • Niższe nakłady inwestycyjne – potrzebne na uzupełnienie poolu palet własnych
 • Uproszczona administracja
 • Obszar działania – cały kraj
KUPP schemat4

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze „KUPP” – Kompleksowa Usługa Powrotu Palet, skontaktuj się z nami:

Tel: +48 664 782 726

e-mail: zamowienia@logiservice.pl

Zainteresowany?