Wykup/wymiana

Wykup palet

Jako operator paletowy prowadzimy aktywność polegającą na odkupie oraz wymianie palet różnego typu. Dysponujemy możliwościami odbioru palet na terenie całego kraju z potwierdzonych sald paletowych wszystkich sieci handlowych w Polsce, magazynów klientów oraz fabryk.

LOGI_HR_P_O3

Zadbajmy razem o środowisko

Posiadając pozwolenie na Transport, Składowanie oraz Przetwarzanie odpadów drewnianych dysponujemy możliwością odbioru Palet uszkodzonych oraz elementów paletowych nienadających się do użytku. Zamiast wyrzucać, utylizuj z myślą o naszym środowisku.

Zalety skorzystania z możliwości odkupu palet przez "Logiservice" Sp z o.o.:

  • brak dodatkowego kosztu transportu palet,
  • wyeliminowanie straty z tytułu odbioru palet złej jakości,
  • brak kosztu naprawy palet,
  • wyeliminowanie czasu oczekiwania na zwrot palet przez przewoźników,
  • zdjęcie z kierowców odpowiedzialności za jakość odebranych palet,
  • odzyskanie zamrożonych środków finansowych.